Geronet - valtakunnallinen ikääntyvien digiosaamisen kehittämishanke

GERONET - hanke

Arjesta selviytyminen edellyttää monenlaista tietoteknistä osaamista myös seniorikansalaisilta!

 

GERONET on Jyväskylän kesäyliopiston koordinoima, valtakunnallinen ikääntyvien digiosaamisen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on luoda tutoroinnin ja koulutusten verkosto, joka perustuu aitoon vertaisohjaukseen ja ikääntyville mahdollisimman miellyttäviin oppimistilanteisiin. Mallissa koulutetaan tutoreita, jotka ovat mukana ikääntyville järjestettävillä digitaitoja kehittävillä kursseilla. Toiminta perustuu jo 20 vuotta Jyväskylässä toimineeseen Geronet –vertaistutoroinnin malliin. Hanketta toteutetaan ympäri Suomea huomioiden kunkin paikkakunnan jo tarjolla oleva digituki ja palvelutarve, ja Kainuussa toteutuksesta vastaa Kainuun kesäyliopisto. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

 

Liity sinäkin digitutoreiden aktiiviseen joukkoon ja ole osaltasi mukana tukemassa ikääntyviä tietoteknistyvässä maailmassa!

Tutorilla on hyvä olla omaa kokemusta älylaitteiden ja tietokoneiden käytöstä sekä halua ohjata muita näissä asioissa. Oman osaamisen tueksi annetaan kuitenkin koulutusta. Tutorit tarjoavat arkista apua esimerkiksi kirjastoilla älykännyköiden ja tietokoneiden käytössä sekä rohkaisevat kokeilemaan erilaisia verkkopalveluja.

Mikäli haluat mukaan tutoreiden joukkoon, ota yhteyttä!

 

GERONET – edistää yhteiskunnallisen tasa-arvon toteutumista, vahvistaa ikääntyvien itsenäisyyttä ja osallisuutta sekä ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä!

Katso lisää hankkeesta Pedanetistä.

 

Geronet-hankkeen avoimet koulutukset

Geronet-hankkeessa järjestetään ikääntyvien digiosaamisen tueksi avoimia ja maksuttomia koulutuksia, joissa oppiminen perustuu kouluttetujen tutoreiden eli vertaisohjaajien tukeen. Koulutusten aiheet on valikoitu arkielämän digitaitoihin perustuen. Jatkokoulutuksista ilmoitetaan kotisivuillamme, joten pysy kuulolla!