Ammatillinen
täydennyskoulutus

Kainuun Aalto - Avoin AMK

Ammatillinen täydennyskoulutus

Oman ja työyhteisön osaamisen jatkuva kehittäminen on sekä menestyksen avain että hyvinvoivan henkilöstön ehdoton edellytys. Kainuun kesäyliopiston ammatillisen täydennyskoulutuksen opintotarjonnalla pyrimme ennakoimaan tulevaisuuden osaamiselle asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia, työhyvinvointia unohtamatta. Myös moni valtakunnallisesti arvostettu koulutuskokonaisuus on jalkautunut Kainuuseen juuri Kainuun kesäyliopiston kautta.

Koulutustarjontaamme kuuluu niin pitkäkestoisia koulutuskokonaisuuksia, lyhytkoulutuksia kuin myös info -tyyppisiä luentohetkiä.

Koulutusten pääsyvaatimukset vaihtelevat. Vaatimuksena voi olla esimerkiksi korkeakoulututkinto, alan ammatillinen perustutkinto tai alaan liittyvä työkokemus.

Täydennyskouluttautua voi joko omaehtoisesti tai työnantajan tuella. Ennen opintoihin mukaan astumista on hyvä keskustella työnantajan kanssa – yhä useampi työnantaja näkee lisäkouluttamisen arvon koko työyhteisön menestyksen mahdollistajana!

Poimi
omasi