Avoin
AMK-opetus

Kainuun Aalto - Avoin AMK

Avoin AMK-opetus

Avoin AMK-opetus on ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Opintojen tavoitteet, sisällöt ja vaatimukset ovat samoja kuin ammattikorkeakoulujen tutkintokoulutuksessakin.

Kainuun kesäyliopistolla teemme yhteistyötä mm. Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteenamme on tuoda Kainuuseen sellaisia AMK -tason opintoja, joita maakunnastamme ei muutoin löydy. Usein kyseessä ovat lisäpätevöittävät koulutukset tai muuntokoulutukset. Opintoihin voi ilmoittautua mukaan, mikäli pohjakoulutusvaatimukset täyttyvät.

Myös avoimen AMK -opetuksen opinnot toteutamme joustavasti monimuoto-opintoina, joissa yhdistyvät lähiopetus, verkkovälitteinen opiskelu sekä itsenäinen työskentely. Jotta opiskelu työn tai muun päätoimen ohella onnistuisi mahdollisimman hyvin, pyrimme aikatauluttamaan lähiopetukset arki-iltoihin ja viikonloppuopinnoiksi. Opiskelupaikkakuntana on lähtökohtaisesti Kainuu ja Kajaani.

Avoimen AMK -opetuksen parissa opiskelevat ovat pääsääntöisesti aikuisopiskelijoita. Opintojen rahoituksen osalta kannattaa selvittää työnantajan tuki, aikuiskoulutusraha, opiskelumahdollisuus oppisopimuksella kuin myös opiskelu työttömyysetuudella!

Koulutustarjontaa suunnittelemme alueellisten tarpeiden ja yhteiskunnallisten muutosten pohjalta. Asiakaspalautteet ja työnantajien toiveet pätevöittävistä ja muuntokoulutuksista ovat kesäyliopistolle ensi arvoisen tärkeitä, jotta osaava ja innostunut työvoima säilytetään myös Kainuussa! Ollaan siis yhteydessä jatkossakin!

Poimi
omasi