Ammatillinen täydennyskoulutus

Kainuun Aalto - Avoin AMK

Erityistä osaamista seksuaalisuuden kohtaamiseen sosiaali- ja terveysalalla, 10 op

Aika
28.8.2020 - 23.1.2021

Lähiopetuspäivät:

Pe 28.8. klo 17-21, la 29.8. klo 9-17
Pe 30.10. klo 17-21, la 31.10. klo 9-17
Pe 22.1. klo 17-21, la 23.1. klo 9-17

 

Etäopetuspäivät:

Ti 15.9. klo 17-21
Ma 5.10. klo 17-21
Ti 3.11. klo 17-21
Ti 8.12. klo 17-21
Ti 12.1. klo 17-21

Ilmoittautumiset
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 1.8.2020
Paikka

Osaamiskeskus Kainuun Aalto

Linnankatu 6B, 4krs.

87100 Kajaani

Suoritustapa

Monimuoto-opinnot: opinnot sisältävät luennointia, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua sekä kehittämistehtävän. Opiskelijat saavat opinnoistaan todistuksen.

Sisältö

Koulutuksen sisältöaiheita: seksuaalisuuden käsitteet, seksuaalioikeudet, seksuaalinen hyvinvointi ja sen tukeminen, eettiset näkökulmat asiakastyössä, seksuaalisuus ja vammaisuus, avusteinen seksi ja seksin apuvälineet, seksuaalikasvatus/-ohjaus, ammatillinen työote.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammatillista osaamista ja erityisiä valmiuksia seksuaalisuuden kohtaamiseen, hyvinvoinnin tukemiseen ja puheeksi ottamiseen asiakastyössä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii seksuaalisuuden käsitteistöstä, seksuaalioikeuksista, seksuaalikasvatuksesta, seksuaalisen hyvinvoinnin huomioimisesta, seksuaaliohjauksesta ja avusteisesta seksistä. Koulutuksen avulla opiskelija lisää tietouttaan omasta seksuaalisuudestaan, vahvistaa ammatillista työotetta, lisää osaamistaan vammaistyössä, saa valmiuksia tarkastella omaa ja yhteisön toimintatapoja kriittisten ja eettisten näkökulmien kautta asiakastyön kehittämiseksi.

Kohderyhmä

Räätälöity koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalalla toimiville tai alaa opiskeleville ammatillisena täydennyskoulutuksena.

 

Koulutuksesta hyötyvät erityisesti vammaistyössä toimivat henkilöt.

Kouluttajat

Raila Riikonen

Seksuaalikasvattaja (Sexpo 2015) ja kokemuskouluttaja (vuodesta 1998).

Muutaman vuoden työkokemus seksologisesta työstä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten parissa omalla toiminimellä Ilon Kipinä. Toimin seksologina Aspa-säätiön Voimaa seksuaalisuudesta -hankkeessa (STEA 2018-2020), jossa olen kouluttanut asumispalveluasiakkaita, -työntekijöitä ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Medianäkyvyys: Apua seksiin (Yle Dokumenttiprojekti 2016) & Tarvitsemme apua seksissä (Yle Perjantai dokkari 2019).

 

Ilon Kipinä

Raila Riikonen

www.ilonkipina.fi

 

Tanja Roth

Seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja (SSS), seksuaalineuvoja (SSS), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto) ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Opiskelen tällä hetkellä kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyystutkintoa (Integrum lyhytterapiainstituutti Oy).

Usean vuoden työkokemus seksologisesta työstä vammaisten ja pitkäaikaissairauksia sairastavien ihmisten parissa. Toimin seksuaaliterapeuttina ja kouluttajana eri organisaatioiden kursseilla ja koulutuksissa. Toimin seksologina vammaisjärjestössä ja sivutoimisena yrittäjänä omassa yrityksessäni. Julkaisut: Avusta ja ohjaa seksissä turvallisesti 2016, Kynnys ry ja SEXPO-säätiö. Seksuaalikasvattajan käsikirja 2019, Seksuaalikasvatuksen merkitys vammaiselle nuorelle ja Hivpoint.

 

Tasapainoiseksi
Terapia-, kuntoutus- ja koulutuspalvelut

Tanja Roth
www.tasapainoiseksi.fi

 

Hinta

1600 € / osallistuja, kun mukana on väh. 12 os.

1200 € / osallistuja, kun mukana on väh. 16 os.

Henkilökohtaisen maksuohjelman laatiminen koulutuksen keston ajalle on mahdollista.

Koulutuksen yhteyshenkilö

Mira Huotari

p. 040 1488 591

mira@kainuunaalto.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka (1.8.2020). Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen peruutus tehdään sähköpostitse lähetetyn vahvistusviestin ”Muokkaa tietojasi” -linkin kautta.

 

Koulutuksen toteutuminen vahvistetaan ja opintomaksu laskutetaan osallistujilta varsinaisen ilmoittautumisajan päätyttyä. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.