Ammatillinen täydennyskoulutus

Kainuun Aalto - Avoin AMK

Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä, 3 op

Aika
15.3.2019 - 8.6.2019

Koulutuksen toteutuminen on varmistunut!

Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan kunnes ryhmän maksimikoko on saavutettu tai kunnes on aika ensimmäisen lähitapaamisen!

 

Lähiopetukset perjantaisin ja lauantaisin

15.-16.3.,

5.-6.4. ja

7.-8.6.

 

klo 10-17.

Ilmoittautumiset
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 10.3.2019
Paikka

Osaamiskeskus Kainuun Aalto

Linnankatu 6 B, 4. krs

87100 Kajaani

Suoritustapa

Koulutukseen sisältyy kolme lähiopetusviikonloppua sekä omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä.

 

Opetus jakaantuu kolmeen teemakokonaisuuteen (teorian-, käytännön taiteellisten tekniikoiden- ja soveltamisen opetus), joista soveltamisen opetusta on eniten.

Sisältö

”Kuvan kautta voidaan kirjaimellisesti saada näkyviin enemmän kuin sanoin.”

 

Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan;
– piirtää tavoitteet ylös;
– voidaan tarkentaa mielikuvia ja toiveita;
– kommunikoida myös silloin, kun asiakas on vaitonainen tai jopa puhumaton.

 

Kuvallinen työskentely tuo nopeasti esille syvällisiä, myös henkilökohtaisia asioita. Tämän vuoksi herkkyys kuvan käytössä on kaikessa asiakastyössä erityisen tärkeää, suhteessa sekä asiakkaaseen että työskentelyraameihin. Kuvan käyttöä opetellaan koulutuksessa sekä oman työskentelyn että ammatillisten esimerkkien avulla.

 

Kuvan ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, jotka eivät ole aiemmin piirtäneet paljoa. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön. Menetelminä käytetään sekä piirtämistä ja maalaamista että valokuvausta, lisäksi käytetään valmiita kuvia.

 

Opiskelijat voivat vaikuttaa koulutuksen aikana siihen, mihin kuvamenetelmiin koulutuksessa keskitytään!

Tavoitteet

Koulutus tarjoaa teoreettisen tietopohjan kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä käytännön valmiuksia soveltaa ko. menetelmiä koulutuksen jälkeenkin omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa.

 

Koska koulutus sisältää omaan työhön liittyviä välitehtäviä ja kuvamenetelmällistä työnohjausta, käytännön menetelmät alkavat elää työn arjessa jo koulutuksen aikana opiskelijoiden oppiessa kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti.

 

Koulutuksen tavoitteena on rohkaista viestimään asiakkaiden kanssa myös kuvien kautta, joko niin että asiakas tekee kuvia, tai teette yhdessä. Kuvataidemenetelmiin liittyy usein suorituspaineita, ja tärkeää on kunnioittaa omaa ja asiakkaan tapaa tehdä, joka ei välttämättä ole sellainen tapa, mistä palkittiin koulussa.

 

Kouluttaja on erityisesti kuvataidemenetelmiä soveltava työnohjaaja ja taideterapeutti, joka neuvoo myös miten tapauskohtainen soveltaminen omaan työhön tapahtuu. Kouluttaja tarjoaa suorituskynnystä madaltavia menetelmiä, jonka jälkeen paperilla kommunikointi esimerkiksi mutistisen asiakkaan kanssa kuvataidemenetelmän avulla on ns. uusi normaali.

Kohderyhmä

Neuvonta-, ohjaus-, hoito- ja muuta asiakastyötä tekevät erityisesti vanhus- ja kehitysvamma-aloilla mutta myös lastensuojelussa, perhetyössä, sosiaalityössä sekä varhais- ja perusopetuksessa.

Kouluttajat

Johanna Wahlbeck: kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry), taidefilosofi (FM), tohtorikoulutettava (taidekasvatus, Jyväskylän yliopisto)

Hinta

800 € / kun mukana vähintään 15 osallistujaa.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Max.  25 osallistujaa mahtuu koulutukseen mukaan.

Koulutuksessa käytettävät taidemateriaalit sisältyvät hintaan.

Koulutuksen yhteyshenkilö

Mira Huotari

p. 040 1488 591,

mira@kainuunaalto.fi

Peruutusehdot

Varsinainen ilmoittautumisaika on päättynyt. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 10.3. saakka tai kunnes ryhmän maksimi koko on saavutettu.

 

Huomaa, että ilmoittautuminen on sitova!