Ammatillinen täydennyskoulutus

Kainuun Aalto - Avoin AMK

Lasten Tunnetaito-ohjaaja koulutus, 40 op

Aika
1.4.2019 - 15.4.2020

”Jos kiinnostuit Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta, voit pyytää tunnin webinaaritallenteen katsottavaksi tunnekuohuista sekä itse koulutuksesta. Webinaarissa koulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen ja kouluttaja Titta Karanta kertovat tunnekuohussa vaikuttavista tekijöistä, tunteiden takana vaikuttavista tarpeista sekä itse koulutuksesta. Kysy tallennelinkkiä sähköpostiosoitteesta mira@kainuunaalto.fi”.

 

KOULUTUSKOKONAISUUDEN ALUSTAVA LÄHIOPETUSAIKATAULU:

 

1. osio 1.-3.4.2019
Tunteiden perusteet ja tehtävät
Tunnetaidot ja niiden osat
Tunnetilanteissa toimiminen ja turva
Tunteen takana olevat tarpeet
Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat
Mieli ja keho tunnetietoisuudessa, tunnekehoyhteys

 

2. osio 11.-12.6.2019
Lapsen tunne-elämän kehitys
Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
Kohtaamisen laadun merkitys tunnetaitojen opettamisessa
Selviytymisstrategiat ja roolit
Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

 

3. osio 27.-28.8.2019
Lapsuuteni tarina
Itseni voimaannuttaminen
Lapsuuskollaasit EFT eli Emotional Freedom Technique

 

4. osio 15.-16.10.2019
Tunnetaito-opetusmenetelmiä – miten tunteista voi kertoa lapsille?
Ohjaajana toimiminen, kokemukselliset tunnetaitohetket
Ryhmien rakentaminen ja periaatteet
Satuhieronta

 

5. osio 3.-4.12.2019
Tunnetaito-opetusmenetelmiä
Tunnetaitoharjoitusten ohjaaminen
Lopputyöhön orientoituminen
Draaman keinot

 

6. osio 14.-15.2.2020
Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
Havainto, tunne, tarve ja pyyntö
Kuunteleminen ja minä-viestit

 

7. osio 14.-15.4.2020
Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
Koulutuksen päätös

 

Lähiviikonlopun 1. päivä pääsääntöisesti klo 10-18, 2. ja (3.) päivä klo 8-17.

Ilmoittautumiset
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 1.3.2019
Suoritustapa

Lähiopetus

Sisältö

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista lapsille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM).

 

Koulutus vastaa laajuudeltaan 40 opintopistettä – uudistettu sisältö 1.1.2018.

 

Keskeisessä osassa on opiskelijan sisäinen matka omaan tunnemaailmaan ja lapsuuteen sekä omien tunnetaitojen kehittäminen. Vain itseemme tutustumalla, omat haavat ja heikkoutemme kohtaamalla voimme kohdata lapsen ja nuoren ja ohjata häntä aidosti ja inhimillisesti tunnetaitoihin. Aito inhimillinen läsnäolo välittyy meistä läpi sanojen ja käyttämiemme menetelmien.

 

Koulutuksessa on mukana Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävä väkivallaton vuorovaikutus NVC.

 

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

 

Tunnetaitoihin panostaminen on vahvasti ennaltaehkäisevää työtä ja lapsen hyvinvoinnin tukemista.

 

Tutustu koulutukseen tarkemmin osoitteessa: www.tunnejataida.fi

Tavoitteet

Tunnetaitotyöskentelyssä lasten kanssa tavoitteena on kasvattaa lapsen yhteyttä itseensä sekä omiin tunteisiinsa ja tarpeisiinsa, ohjata lasta tunnistamaan ja käsittelemään tunteitaan, toimia omia ja muiden tarpeita kuunnellen, oppia olemaan kontaktissa itseen ja toisiin, luoda levollisuutta ja vahvistaa lasta sisäisesti kohtaamaan erilaisia tilanteita.

 

Koulutus antaa ammatillista tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta monimenetelmällisesti n. 3-16 vuotiaille lapsille ryhmissä ja omaan työtaustaan soveltuen myös yksilöohjauksissa.

 

Opiskelussa tärkeässä osassa on myös osallistujan henkilökohtainen prosessi ja matka omaan tunnemaailmaan, minkä lisäksi osallistuja toteuttaa lopputyönään lapsiryhmälle ohjatun tunnetaitoharjoitusryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana.

 

Peruskoulutus ei anna valmiuksia jatkokouluttaa tunnetaitojen ohjaamista ammattilaisille.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin.

 

Koulutus antaa perustason valmiuden käyttää Tunnetaito-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön lapsiryhmissä tai yksilöohjauksessa lapsen kanssa (omaan työtaustaan ja kokemukseen soveltuen), osana normaalia perustehtävää tai sen lisänä.

 

Koulutus soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Kouluttajat

Koulutuksen lähiosioiden kouluttajana toimii Lasten Tunnetaito-ohjaajakouluttaja ja NLP Associated Trainer Titta Karanta ja koulutuksen kehittäjänä ja johtajana sekä osion 6. kouluttajana Anne-Mari Jääskinen.

 

Vierailevat kouluttajat:
Sanna Tuovinen (Satuhieronta, lähiosio),
Leena Ylimäki (Draaman käyttö, verkkokurssi ja lähiosio) ja
Karita Palomäki (EFT, verkkokurssin välityksellä).

Hinta

3100 € / kun mukana 16 osallistujaa,
3800 € / kun mukana 12 osallistujaa,

 

Henkilökohtaisen maksuohjelman laatiminen koulutuksen keston ajalle on mahdollista.

Koulutuksen yhteyshenkilö

Mira Huotari, puh. 040 1488 591, mira@kainuunaalto.fi

Lisätietoja

Katso video Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta, jossa opiskelijat kertovat, millaista opiskelu koulutuksessa on ja miten se on heitä hyödyttänyt.

 

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään asti.

 

Peruminen tulee tehdä henkilökohtaisen ilmoittautumislinkin kautta. Linkki lähetetään asiakkaalle ilmoittautumista koskevan vahvistusviestin yhteydessä sähköpostitse.