Ammatillinen täydennyskoulutus

Kainuun Aalto - Avoin AMK

Psykoterapeuttiset valmiudet ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, 45 op

Aika
25.3.2019 - 28.2.2021

Alustava lähiopetusaikataulu:

 

2019
ma ja ti 25.-26.3.,
la 11.5.,
la 15.6.,
pe-la 23.-24.8.,
la 21.9.,
la 26.10.,
la 30.11.,

 

2020
la 18.1.,
la 22.2.,
pe-la 20.-21.3.,
la 16.5.,
la 13.6.,
la 22.8.,
la 26.9.,
la 28.11. ja

 

2 viimeistä lähipäivää vuoden 2021 alussa.

 

Työnohjauspäivien aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Ilmoittautumiset
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 1.2.2019
Suoritustapa

Monimuoto-opinnot

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

 

• Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet
• Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
• Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
• Lasten mielenterveys
• Kriisit ja traumat
• Masennus
• Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
• Päihdeongelmat
• Psykoosit
• Persoonallisuushäiriöt
• Syömishäiriöt
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Kognitiivinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Perhe- ja pariterapiat
• Seksuaalisuuden monimuotoisuuden kohtaaminen, Häpeä ja syyllisyys
• Luovat menetelmät psykoterapiassa

Tavoitteet

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

 

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Lyhytterapeutit työskentelevät lievien mielenterveysongelmien parissa.

 

Koulutus ei anna varsinaista psykoterapeuttinimikettä eikä pätevöitä Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa.

 

Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena. Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset.

 

Koulutuksen hakukelpoisuudeksi edellytetään soveltuvaa sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillista opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkintoa.

Kouluttajat

Koulutusjohtaja:
Sirkku Ruutu, PsM, KM, VET-psykoterapeutti (ratk.kesk.), kogn. lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija

 

Kajaanin pääkouluttaja:
Hilkka Putkisaari, ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen psykoterapeutti (Valvira, Kela), taideterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), EMDR-II-tason terapeutti, opettaja/KM, sosionomi (AMK), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja MASTER CSLE

 

Kajaanin työnohjaaja: 
Kati väisänen, toimintaterapeutti, psykoterapeutti, taideterapeutti, työnohjaaja, Green care -kouluttaja

 

Lisäksi muita mahdollisia asiantuntijoita.

Hinta

3950 euroa / osallistuja, kun mukana 20 osallistujaa

Henkilökohtaisen maksuohjelman laatiminen koulutuksen keston ajalle on mahdollista.

Koulutuksen yhteyshenkilö

Mira Huotari, puh. 040 1488 591, mira@kainuunaalto.fi

Lisätietoja

Koulutukseen haetaan Kainuun kesäyliopiston kautta täyttämällä kirjallinen hakulomake. Hakulomake lähetetään koulutukseen mukaan ilmoittautuneille ilmoittautumisajan umpeutumisen jälkeen.

 

Hakulomakkeessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

1) Taustakoulutukset ja työkokemus sosiaali-, kasvatus- tai terveysalalta (tai muu soveltuva korkeakoulututkinto). Mikä tutkinto, missä ja milloin suoritettu?
2) Pystytkö suorittamaan lyhytterapiaopintoihin liittyvän asiakasharjoittelun (50h) omassa työpaikassasi? Kyllä/Ei a. Jos pystyt, millainen on asiakaskuntasi?
3) Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii itseohjautuvuutta. Jokaisen seminaaripäivän välissä on luettavaa kirjallisuutta. Miten kykenevä olet huolehtimaan suunnitelmallisesta ja itsenäisestä omien opintojesi aikataulussa pysymisestä? (asteikolla 1-10)? Perustele numeerinen vastauksesi, kiitos.
4) Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Miten sitoutunut olet löytämään yhteistä aikaa vertaiskeskusteluihin seminaaripäivien ulkopuolella (0-10)?
5) Koulutuksessa harjoitellaan lyhytterapeuttisia työmenetelmiä pienryhmissä. Tämä edellyttää kykyä ja halua jakaa oman elämän pienehköjä työstettäviä teemoja ja kehityshaasteita. Miten halukas koet olevasi tämänkaltaiseen työskentelyyn?
6) Kuinka kykenevä koet olevasi itsearviointiin ja vertaisarviointiin opinnoissa?
7) Koulutuksen aikana saatu palaute voi joskus haastaa aiempia käsityksiä itsestäsi. Millainen koet olevasi palautteen vastaanottajana?
8) Mitkä ominaisuudet tekevät sinusta omasta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?
9) Kerro lyhyesti, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa sinua.

 

Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:
– Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta
– Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan
– Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun
– Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista
– Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn
– Hakujärjestys

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova sen jälkeen, kun hakija on tullut hyväksytyksi koulutukseen ja ilmoittanut vastaanottavansa koulutuspaikan. Tämän jälkeen osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

 

Mikäli osallistuja keskeyttää koulutuksen, hänen on kuitenkin maksettava koko osallistumismaksu.