Ammatillinen täydennyskoulutus

Kainuun Aalto - Avoin AMK

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op

Aika
9.10.2020 - 31.12.2022

Lähipäivistä noin puolet toteutetaan Kainuun kesäyliopistolla Kajaanissa ja noin puolet reaaliaikaisen verkkoyhteyden kautta. Myös työnohjaus toteutetaan verkkovälitteisesti.

 

Verkko-opintoihin on mahdollista osallistua joko omalta koti/työkoneelta tai yhdessä opiskelijaryhmän kanssa Kainuun kesäyliopistolla.

 

ALUSTAVA OPETUSAIKATAULU:

 

Lähiopetuspäivät (klo 10-17)

9.10.2020

10.10.20

22.4.21

7.6.21

25.10.21

11.12.21

20.5.22

26.9.22

27.9.22

 

Etäopiskelupäivät (klo 10-17)

21.11.20

12.12.20

19.2.2021

17.5.21

18.5.21

17.8.21

18.9.21

22.1.2022

21.3.22

25.4.22

20.8.22

 

Työnohjauspäivien aikataulut sovitaan myöhemmin.

Ilmoittautumiset
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 30.9.2020
Paikka

Osaamiskeskus Kainuun Aalto

Kainuun kesäyliopisto

Linnankatu 6B, 4krs.

87100 Kajaani

Suoritustapa

Verkkotuetut monimuoto-opinnot

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

 

• Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet
• Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
• Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
• Lasten mielenterveys
• Kriisit ja traumat
• Masennus
• Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
• Päihdeongelmat
• Psykoosit
• Persoonallisuushäiriöt
• Syömishäiriöt
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Kognitiivinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Perhe- ja pariterapiat
• Seksuaalisuuden monimuotoisuuden kohtaaminen, Häpeä ja syyllisyys
• Luovat menetelmät psykoterapiassa

Tavoitteet

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

 

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Lyhytterapeutit työskentelevät lievien mielenterveysongelmien parissa.

 

Koulutus ei anna varsinaista psykoterapeuttinimikettä eikä pätevöitä Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa.

 

Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena. Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset.

 

Koulutuksen hakukelpoisuudeksi edellytetään soveltuvaa sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillista opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkintoa.

Kouluttajat

Koulutusjohtaja:
Sirkku Ruutu, PsM, KM, VET-psykoterapeutti (ratk.kesk.), kogn. lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija

 

Kajaanin pääkouluttaja:
Hilkka Putkisaari, ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen psykoterapeutti (Valvira, Kela), taideterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), EMDR-II-tason terapeutti, opettaja/KM, sosionomi (AMK), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja MASTER CSLE

 

Työnohjaaja: 
Johanna Perttilä

 

Lisäksi muita mahdollisia asiantuntijoita.

Hinta

4450 euroa / osallistuja

 

Opintomaksu laskutetaan opintojen keston aikana henkilökohtaisen maksuohjelman mukaisesti.

Koulutuksen yhteyshenkilö

Mira Huotari

mira@kainuunaalto.fi

p. 040 1488 591

Lisätietoja

Ilmoittautumisen jälkeen opiskelijan tulee vastata seuraaviin taustakysymyksiin ja lähettää vastaukset sähköpostitse osoitteeseen mira@kainuunaalto.fi.

 

1) Taustakoulutukset ja työkokemus sosiaali-, kasvatus- tai terveysalalta (tai muu soveltuva korkeakoulututkinto). Mikä tutkinto, missä ja milloin suoritettu?
2) Pystytkö suorittamaan lyhytterapiaopintoihin liittyvän asiakasharjoittelun (100h) omassa työpaikassasi? Kyllä/Ei a. Jos pystyt, millainen on asiakaskuntasi?
3) Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii itseohjautuvuutta. Jokaisen seminaaripäivän välissä on luettavaa kirjallisuutta. Miten kykenevä olet huolehtimaan suunnitelmallisesta ja itsenäisestä omien opintojesi aikataulussa pysymisestä? (asteikolla 1-10)? Perustele numeerinen vastauksesi, kiitos.
4) Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Miten sitoutunut olet löytämään yhteistä aikaa vertaiskeskusteluihin seminaaripäivien ulkopuolella (0-10)?
5) Koulutuksessa harjoitellaan lyhytterapeuttisia työmenetelmiä pienryhmissä. Tämä edellyttää kykyä ja halua jakaa oman elämän pienehköjä työstettäviä teemoja ja kehityshaasteita. Miten halukas koet olevasi tämänkaltaiseen työskentelyyn?
6) Kuinka kykenevä koet olevasi itsearviointiin ja vertaisarviointiin opinnoissa?
7) Koulutuksen aikana saatu palaute voi joskus haastaa aiempia käsityksiä itsestäsi. Millainen koet olevasi palautteen vastaanottajana?
8) Mitkä ominaisuudet tekevät sinusta omasta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?
9) Kerro lyhyesti, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa sinua.
10) Asteikolla 0-10, paljonko koet, että sinulla on tällä hetkellä psyykkistä energiaa suoriutua vaativasta koulutuksesta? Kerro, millainen yleinen elämäntilanteesi on tällä hetkellä.

Peruutusehdot

Varsinainen ilmoittautumisaika on päättynyt. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vielä vastaan 30.9.2020 saakka. Huomaathan, että jälki-ilmoittautuminen on sitova!

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.