Usein
kysyttyä

Kainuun Aalto - Kansalaisopisto

Usein kysyttyä

Mitä avoin yliopisto-opiskelu on?

Avoin yliopisto-opiskelu on aikuisille suunnattua yliopistotasoista opetusta. Opetus vastaa laadultaan ja vaatimuksiltaan varsinaista yliopisto-opetusta ja avoin yliopisto onkin osa yliopistoa.

Suorituksista annetuilla merkinnöillä ja todistuksilla on sama arvo kuin ko. yliopiston antamilla vastaavilla todistuksilla. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi pääsääntöisesti liittää tutkintoon.

Miten opintoihin haetaan?

Avoimen yliopisto-opintoihin ei ole erillistä hakua eikä pääsykoetta, vaan opiskelijat arvioivat itse edellytyksensä opintoihin. Tärkeimpänä kriteerinä opintojen aloittamiselle on oma motivaatio ja sitoutuminen opintoihin. Opintoihin ilmoittaudutaan mukaan Osaamiskeskus Kainuun Aallon kotisivujen kautta. Useimmat opinnot käynnistyvät aina syyslukukauden alkaessa, joten kiireisin ilmoittautumisaika on elokuussa. Osaan opinnoista on mahdollista ilmoittautua mukaan läpi lukuvuoden.

Kuka voi opiskella?

Avoimessa yliopistossa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, vaan tärkeintä on opiskelijan kiinnostus ja motivaatio opiskeluun. Kuka tahansa voi siis tulla opiskelemaan avoimeen yliopistoon. Joissakin oppiaineissa (kuten vieraat kielet) tarvitaan kuitenkin tietty kielenhallinnan lähtötaso.

Miten opiskelu tapahtuu?

Avoin yliopisto-opetus järjestetään joustavina monimuoto-opintoina, joissa yhdistyvät mahdollinen lähiopetus, verkko-opiskelu sekä itsenäinen työskentely kirjallisuuden pohjalta oppimistehtäviä ja/tai tenttejä tehden. Lähiopetus ajoitetaan arki-iltoihin ja viikonloppuopinnoiksi, jotta opiskelu työn ohella onnistuu vaivatta. Opetus toteutetaan Osaamiskeskus Kainuun Aallolla, Kainuun kesäyliopistolla Kajaanissa.

Minkä yliopiston opintoja Kainuun kesäyliopiston opintotarjonta sisältää?

Teemme laajaa yhteistyötä yliopistokentän kanssa. Tällä hetkellä yhteistyöyliopistoja ovat Itä-Suomen, Jyväskylän, Turun, Vaasan ja Oulun yliopistot. Opintotarjonta kuin myös yhteistyöyliopistot päivitetään vuosittain alueellinen koulutustarve huomioiden.

Mitä hyötyä avoimen yliopiston opinnoilla on?

Opintojen kautta voit tutustua yliopistotason opiskeluun sekä sen eri oppiaineisiin, mikä helpottaa jatko-opintojen suunnittelua. Nuorelle opiskelijalle suosittelemme välivuoden sijaan opintojen suorittamista avoimen yliopisto-opetuksen kautta. Näin opiskelija saa kokemuksen yliopistotason opiskelusta, saa varmuuden opiskeltavasta alasta ja oppiaineesta ja valmistautuu opintojen kautta seuraavan vuoden pääsykokeisiin. Tutkintotavoitteiseksi opiskelijaksi päästyään avoimen kautta suoritetut opinnot yleensä hyväksiluetaan tutkintoon, mikä lyhentää yliopistossa vietettävää opiskeluaikaa.

Jo työelämässä toimiville avoimen yliopisto-opetuksen opinnot ovat hyvä keino täydentää aikaisempia opintoja ja hankkia lisäpätevyyttä. Kaikkineen opinnot auttavat sinua kehittymään työssä ja ylläpitämään ammattitaitoa.

Myös tutkintotavoitteisen opiskelun aloittaminen avoimen yliopisto-opiskelun kautta on varsin suosittua.

Opiskella voi myös omaksi ilokseen, harrastuksena.

Mitä avoimessa yliopistossa voi opiskella?

Avoimessa yliopistossa voi opiskella yksittäisistä opintojaksoista opintokokonaisuuksiin (perus- ja aineopinnot) saakka. Kainuun kesäyliopistossa voi suorittaa opetus- ja kasvatusalan, liiketalouden, oikeustieteellisen kuin myös sosiaali- ja terveysalan yliopistotasoisia opintoja. Lisätietoja ajankohtaisesta opintotarjonnastamme saat kotisivuiltamme tai avoimen yliopisto-opetuksen koulutussuunnittelijaltamme.

Voiko avoimen yliopisto-opetuksen kautta valmistua tutkintoon?

Varsinaista tutkintoa avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa, mutta avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi yleensä sisällyttää osaksi korkeakoulututkintoa siinä vaiheessa, kun opiskelija on hakeutunut yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi yhteishaun tai erillisvalinnan (ns. väylähaku) kautta.

Opintojen hinta

Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelu on maksullista. Opintomaksu sisältää avoimen yliopiston perimän palvelumaksun ja lisäksi paikallisesta opetuksesta aiheutuvat opetuskulut, tilat ja mahdolliset opintomateriaalit. Kainuun kesäyliopisto on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joten opintomaksuihin siirretään vain todelliset kustannukset.

Käynnissä  olevia opintoja voi suorittaa joissakin oppiaineissa myös yksittäisinä opintojaksoina. Silloin yksittäisin opintojakson hinta määräytyy seuraavasti:

Verkko- ja monimuoto-opinnot: 20 €/opintopiste (min. 50 €/opintojakso)
Monimuoto-opinnot sisältää reaaliaikaisia verkkoluentoja Kainuun kesäyliopistolla, tutor tai opintoryhmätoimintaa, kirjallisuustenttejä.

Lähiopetus: 50 €/opintopiste
Lähiopetus sisältäen luentoja ja seminaareja, joiden ohjaus ja opetus lähiopetuksena Kainuun kesäyliopistolla.

Voiko työttömänä opiskella avoimen yliopiston opintoja?

Jos olet työtön, voit opiskella päätoimisesti avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä (tai 3 opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä) opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa. Sivutoimisten opintojen ajalta voit saada työttömyysetuutta, jos täytät myös muut työvoimapoliittiset edellytykset.

Tarkista vielä opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilla.

 

Voiko avoimen yliopiston opintoihin saada opintotukea?

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, eikä siihen voi saada opintotukea. Koulutusrahasto voi myöntää aikuiskoulutustukea, jos avoimen yliopiston opinnot ovat opiskelijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta.

Lue lisää aikuiskoulutustuesta Koulutusrahaston sivuilta.

Miten toimin, jos haluan aloittaa avoimen yliopisto-opetuksen opinnot Kainuun kesäyliopistolla?

Hienoa että opintojen aloitusta pohdit! Mieti ensin, miksi haluat ”isona” tulla, millaisia työtehtäviä tulevaisuudessa tehdä. Tutustu sen jälkeen kotisivuiltamme löytyvään avoimen yliopisto-opetuksen opintotarjontaan ja valitse mielenkiintoiselta kuulostavia opintoja. Varaa sen jälkeen tapaamisaika opinto-ohjauksesta vastaavalta suunnittelijalta: Mira Huotari, p. 040 1488 591, mira@kainuunaalto.fi.

Yhdessä pääsette opintosuunnitelmia laatimaan!

Peruutusehdot

Aalto kansalaisopisto 2020-2021

Kurssimaksun maksamatta jättäminen tai kurssilta pois jääminen ei ole peruminen! Peruminen on tehtävä ennen varsinaisen ilmoittautumisajan umpeutumista (23.8.2020) sähköpostitse osoitteeseen mira@kainuunaalto.fi. Kurssin alkamispäivänä tai sen jälkeen tapahtuneen peruuttamisen vuoksi kurssimaksua ei palauteta. Perumatta jätetyn kurssin maksu on perintäkelpoinen. Maksumuistutuksesta peritään 5 euroa.

Kansalaisopiston kurssit aloitetaan riittävällä opiskelijamäärällä (minimimäärä vaihtelee kurssikohtaisesti). Jos ryhmä jää liian pieneksi, kurssi-ilmoittautuminen peruuntuu automaattisesti. Kurssin peruutuksesta ilmoitetaan aina sähköpostitse.

Lasten ja nuorten kursseilla voit käydä tutustumassa toimintaan maksutta yhden kurssikerran ajan, jonka jälkeen päätät, sitoudutko toimintaan koko lukuvuodeksi vai perutko ilmoittautumisen peruutusehtoja noudattaen.

Päivitys 31.8.2020:
Ilmoittautumisen kursseille voi peruuttaa ennen syksyn ensimmäistä kokoontumiskertaa Covid19 -tilanteeseen vedoten lähettämällä sähköpostin osoitteeseen mira@kainuunaalto.fi.

 

Kainuun kesäyliopisto

Kainuun kesäyliopiston opintoihin ja koulutuksiin ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen/opintojen viimeiseen varsinaiseen ilmoittautumispäivään saakka.

Peruminen tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen mira@kainuunaalto.fi.

Jos ilmoittautuminen jätetään kokonaan perumatta, peritään koko maksu, vaikka henkilö ei osallistuisikaan koulutukseen.

Liikunta- ja kulttuuriseteleillä maksaminen

Opisto ottaa vastaan omaehtoisia liikunta- ja kulttuuritoimintaa tukevia maksuvälineitä kuten Smartum seteli, TYKY-Kuntoseteli+ ja Virikeseteli®. Meillä voit maksaa myös Smartum saldo- ja Tyky-Online -verkkomaksuilla sekä ePassilla. Edut ovat henkilökohtaisia.

Kun haluat maksaa edellä mainituilla maksuvälineillä, ilmoittaudu kurssille normaalisti. Esitä käytössäsi oleva maksuväline syyslukukauden ensimmäisen toimintaviikon aikana asiakaspalveluumme, jotta etuus huomioidaan kurssilaskutuksen yhteydessä. Kurssilaskutus käynnistyy syyslukukauden toisella toimintaviikolla. Myöhässä esitettyjä maksuvälineitä ja etuuksia ei laskutuksessa huomioida.

Kaiku-kortti ja Kajaanin kaupungin työttömille tarjoama opintoseteli

Aalto kansalaisopistossa voit hyödyntää Kaiku-korttia ja Kajaanin kaupungin työttömille tarjoama opintoseteliä.

Kaiku-kortti käy kursseille, jotka löytyvät kurssitarjonnassa  kaikukortti kurssit. Kurssipaikkoja on rajoitetusti.  Ota yhteyttä toimistollemme puh 040 1488 594 tai koulutus@kainuunaalto.fi, jos sinulla on kysyttävää.

Työttömien opintoseteliä hyödyntäessäsi ilmoittaudu kurssille normaalisti. Laskun saatuasi tule käymään toimistollamme, niin hyvitämme setelit opintomaksustasi. Mahdollisen loppumaksun voit maksaa samassa yhteydessä pankkikortilla.

Tilastotiedot - Miksi tietoja kysytään?

Vapaan sivistystyön rahoituksen, ohjauksen, seurannan ja kehittämisen johdosta on tärkeää, että tietotarpeiden täyttämisestä huolehditaan säännöllisin väliajoin. Nyt kerättävällä tiedolla voidaan osaltaan parantaa toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Samalla tilastotiedot auttavat luomaan kokonaiskuvaa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja mahdollistavat eri koulutussektoreiden keskinäisen vertailun.

Vapaan sivistystyön valtionosuuksien ja -avustusten suuruus on vuositasolla noin 150–160 miljoonaa euroa, jonka vuoksi tarvitaan luotettavaa tilastotietoa opiskelijoiden koulutuksesta, työssäkäynnistä ja muista väestömuuttujista. Vapaan sivistystyön resursseja jakavien poliittisten päättäjien on tärkeä tietää, mihin voimavarat ohjautuvat. Siksi tarvitaan vuosittaisen oppilaitoskohtaisen määrätiedon ohella säännöllisin väliajoin tuotettua poikkileikkaustietoa.

Kuka tietoja käyttää?

Koulutusta koskevia tietoja käyttävät opetushallinnon edustajat koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Muita tietojen käyttäjiä ovat koulutuksen järjestäjät, alan järjestöt, tutkijat ja opiskelijat.

Vakuutukset

Opiskelijoita ei ole vakuutettu opiston puolesta. Opisto ei myöskään vastaa opiston tai muissa opiston käytössä olevissa tiloissa säilytettävistä opiskelijoiden keskeneräisistä tai valmiista töistä eikä työvälineistä.

Kurssin/opintojen maksaminen

Laskut lähetään sähköpostitse, joten tarkista ettei sähköpostilaatikkosi ole täynnä, eivätkä tärkeät viestit ole ohjautuneet roskapostilaatikkoon.

Lasku tulee aina maksaa siinä olevalla viitenumerolla.

Miten ilmoittaudun Aalto kansalaisopiston kurssille?

Aalto kansalaisopiston kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon kurssikohtaisesti annettuun päivämäärään mennessä.

Ilmoittautuminen tehdään osoitteessa www.kainuunaalto.fi > kansalaisopisto.

Alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan suostumus kurssi-ilmoittautumiseen. Alle 18-vuotiaasta tarvitaan myös huoltajan henkilötiedot laskutusta varten.

Lasten ja nuorten kursseilla voit käydä tutustumassa toimintaan maksutta yhden kurssikerran ajan, jonka jälkeen päätät, sitoudutko toimintaan koko lukuvuodeksi vai perutko ilmoittautumisen peruutusehtoja noudattaen.

Opiskelijat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varasijalle. Varasijalle ilmoittautuminen kannattaa, sillä perustamme myös mahdollisuuksien mukaan uusia ryhmiä.

Ilmoittautuessasi kurssille sitoudut maksamaan kurssimaksun.

Kansalaisopiston kurssikerran peruuntuminen

Kansalaisopiston opettajan sairastuessa tai muun pakottavan syyn takia, opisto voi jättää yhden kokoontumiskerran korvaamatta lukuvuoden aikana.

Muutoin peruuntuneet kurssikerrat korvataan joko uuden opettajan voimin tai ns. rästiviikolla varsinaisen kansalaisopistokauden päätteeksi.

Mahdollisista peruutuksista ilmoitetaan sähköpostitse/tekstiviestillä.

Aalto kansalaisopiston yleiset kurssikäytänteet

Kurssille ilmoittautuneelle ei lähetä erillistä vahvistusta kurssin alkamisesta, vaan olet tervetullut kurssille ilmoittauduttuasi. Olemme sinuun yhteydessä tekstiviestitse noin viikkoa ennen kurssin ilmoitettua alkamisajankohtaa vain, mikäli kurssi peruuntuu tai kurssijärjestelyissä tapahtuu muutoksia.

Kurssi järjestetään, jos sille on ilmoittautunut riittävästi osallistujia viimeiseen ilmoittautumispäivämäärään mennessä. Muista siis ilmoittautua ajoissa! Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeenkin kursseilla voi olla tilaa. Kannattaa kokeilla ilmoittautumista kotisivuillamme tai kysyä lisätietoja henkilöstöltämme.

Aalto kansalaisopiston syys- ja kevätlukukaudet kestävät yleensä 10–12 viikkoa/lukukausi. Ryhmät eivät pääsääntöisesti kokoonnu koululaisten syys- ja talvilomaviikolla eivätkä arkipyhinä.

Kurssimaksut vaihtelevat kurssin pituuden ja järjestämiskustannusten mukaan.

Oppikirjat ja muun opiskelussa tarvittavan materiaalin opiskelijat kustantavat yleensä itse ellei kurssin esittelyssä ei ole toisin mainittu.

Kurssimaksu laskutetaan syyslukukauden toisella toimintaviikolla. Lasku lähetetään kurssilaiselle sähköpostitse, joten ilmoittautumisen yhteydessä on tärkeää ilmoittaa toimiva sähköpostiosoite. Lasku tulee aina maksaa siinä olevalla viitenumerolla.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.