Usein
kysyttyä

Kainuun Aalto - Kansalaisopisto

Usein kysyttyä

Mitä avoin yliopisto-opiskelu on?

Avoin yliopisto-opiskelu on aikuisille suunnattua yliopistotasoista opetusta. Opetus vastaa laadultaan ja vaatimuksiltaan varsinaista yliopisto-opetusta ja avoin yliopisto onkin osa yliopistoa.

Suorituksista annetuilla merkinnöillä ja todistuksilla on sama arvo kuin ko. yliopiston antamilla vastaavilla todistuksilla. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi pääsääntöisesti liittää tutkintoon.

Miten opintoihin haetaan?

Avoimen yliopisto-opintoihin ei ole erillistä hakua eikä pääsykoetta, vaan opiskelijat arvioivat itse edellytyksensä opintoihin. Tärkeimpänä kriteerinä opintojen aloittamiselle on oma motivaatio ja sitoutuminen opintoihin. Opintoihin ilmoittaudutaan mukaan Osaamiskeskus Kainuun Aallon kotisivujen kautta. Useimmat opinnot käynnistyvät aina syyslukukauden alkaessa, joten kiireisin ilmoittautumisaika on elokuussa. Osaan opinnoista on mahdollista ilmoittautua mukaan läpi lukuvuoden.

Kuka voi opiskella?

Avoimessa yliopistossa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, vaan tärkeintä on opiskelijan kiinnostus ja motivaatio opiskeluun. Kuka tahansa voi siis tulla opiskelemaan avoimeen yliopistoon. Joissakin oppiaineissa (kuten vieraat kielet) tarvitaan kuitenkin tietty kielenhallinnan lähtötaso.

Miten opiskelu tapahtuu?

Avoin yliopisto-opetus järjestetään joustavina monimuoto-opintoina, joissa yhdistyvät mahdollinen lähiopetus, verkko-opiskelu sekä itsenäinen työskentely kirjallisuuden pohjalta oppimistehtäviä ja/tai tenttejä tehden. Lähiopetus ajoitetaan arki-iltoihin ja viikonloppuopinnoiksi, jotta opiskelu työn ohella onnistuu vaivatta. Opetus toteutetaan Osaamiskeskus Kainuun Aallolla, Kainuun kesäyliopistolla Kajaanissa.

Minkä yliopiston opintoja Kainuun kesäyliopiston opintotarjonta sisältää?

Teemme laajaa yhteistyötä yliopistokentän kanssa. Tällä hetkellä yhteistyöyliopistoja ovat Itä-Suomen, Jyväskylän, Turun, Vaasan ja Oulun yliopistot. Opintotarjonta kuin myös yhteistyöyliopistot päivitetään vuosittain alueellinen koulutustarve huomioiden.

Mitä hyötyä avoimen yliopiston opinnoilla on?

Opintojen kautta voit tutustua yliopistotason opiskeluun sekä sen eri oppiaineisiin, mikä helpottaa jatko-opintojen suunnittelua. Nuorelle opiskelijalle suosittelemme välivuoden sijaan opintojen suorittamista avoimen yliopisto-opetuksen kautta. Näin opiskelija saa kokemuksen yliopistotason opiskelusta, saa varmuuden opiskeltavasta alasta ja oppiaineesta ja valmistautuu opintojen kautta seuraavan vuoden pääsykokeisiin. Tutkintotavoitteiseksi opiskelijaksi päästyään avoimen kautta suoritetut opinnot yleensä hyväksiluetaan tutkintoon, mikä lyhentää yliopistossa vietettävää opiskeluaikaa.

Jo työelämässä toimiville avoimen yliopisto-opetuksen opinnot ovat hyvä keino täydentää aikaisempia opintoja ja hankkia lisäpätevyyttä. Kaikkineen opinnot auttavat sinua kehittymään työssä ja ylläpitämään ammattitaitoa.

Myös tutkintotavoitteisen opiskelun aloittaminen avoimen yliopisto-opiskelun kautta on varsin suosittua.

Opiskella voi myös omaksi ilokseen, harrastuksena.

Mitä avoimessa yliopistossa voi opiskella?

Avoimessa yliopistossa voi opiskella yksittäisistä opintojaksoista opintokokonaisuuksiin (perus- ja aineopinnot) saakka. Kainuun kesäyliopistossa voi suorittaa opetus- ja kasvatusalan, liiketalouden, oikeustieteellisen kuin myös sosiaali- ja terveysalan yliopistotasoisia opintoja. Lisätietoja ajankohtaisesta opintotarjonnastamme saat kotisivuiltamme tai avoimen yliopisto-opetuksen koulutussuunnittelijaltamme.

Voiko avoimen yliopisto-opetuksen kautta valmistua tutkintoon?

Varsinaista tutkintoa avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa, mutta avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi yleensä sisällyttää osaksi korkeakoulututkintoa siinä vaiheessa, kun opiskelija on hakeutunut yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi yhteishaun tai erillisvalinnan (ns. väylähaku) kautta.

Opintojen hinta

Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelu on maksullista. Opintomaksu sisältää avoimen yliopiston perimän palvelumaksun ja lisäksi paikallisesta opetuksesta aiheutuvat opetuskulut, tilat ja mahdolliset opintomateriaalit. Kainuun kesäyliopisto on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joten opintomaksuihin siirretään vain todelliset kustannukset.

Käynnissä  olevia opintoja voi suorittaa joissakin oppiaineissa myös yksittäisinä opintojaksoina. Silloin yksittäisin opintojakson hinta määräytyy seuraavasti:

Verkko-opinnot: 20 €/opintopiste

Monimuoto-opinnot: 25 €/opintopiste
Monimuoto-opinnot sisältäen reaaliaikaisia verkkoluentoja Kainuun kesäyliopistolla, tutor tai opintoryhmätoimintaa, kirjallisuustenttejä.

Lähiopetus: 45 €/opintopiste
Lähiopetus sisältäen luentoja ja seminaareja, joiden ohjaus ja opetus lähiopetuksena Kainuun kesäyliopistolla.

Miten toimin, jos haluan aloittaa avoimen yliopisto-opetuksen opinnot Kainuun kesäyliopistolla?

Hienoa että opintojen aloitusta pohdit! Mieti ensin, miksi haluat ”isona” tulla, millaisia työtehtäviä tulevaisuudessa tehdä. Tutustu sen jälkeen kotisivuiltamme löytyvään avoimen yliopisto-opetuksen opintotarjontaan ja valitse mielenkiintoiselta kuulostavia opintoja. Varaa sen jälkeen tapaamisaika opinto-ohjauksesta vastaavalta suunnittelijalta: Mira Huotari, p. 040 1488 591, mira@kainuunaalto.fi.

Yhdessä pääsette opintosuunnitelmia laatimaan!

Peruutusehdot

Syyskaudella 2018 Aalto kansalaisopiston kurssi-ilmoittautuminen on ollut mahdollista peruuttaa viimeiseen varsinaiseen ilmoittautumispäivään asti, eli 26.8.2018. Peruminen tulee aina ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen mira@kainuunaalto.fi. Tämä koskee myös lasten kurssien tutustumiskerran jälkeen tapahtuvaa perumista. Tämän jälkeen kaikki (uudet ja vanhat) ilmoittautumiset ovat sitovia, eikä niitä voi enää peruuttaa. Jos ilmoittautuminen jätetään kokonaan perumatta, peritään koko maksu, vaikka henkilö ei osallistuisikaan koulutukseen.

Kansalaisopiston kurssit aloitetaan riittävällä opiskelijamäärällä (minimimäärä vaihtelee kurssikohtaisesti). Jos ryhmä jää liian pieneksi, kurssi-ilmoittautuminen peruuntuu automaattisesti. Kurssin peruutuksesta ilmoitetaan aina sähköpostitse.

Lasten – ja nuorten harrastekurssin osallistumisen voi perua ensimmäisen kerran jälkeen, jolloin laskutamme kurssista 15€ ja loppumaksu hyvitetään. Ensimmäisen viikon jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Tutustumismahdollisuus ei koske jatkavia asiakkaita. Jos ilmoittautuminen jätetään kokonaan perumatta, peritään koko maksu, vaikka henkilö ei osallistuisikaan koulutukseen.

Kainuun kesäyliopiston ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen/opintojen viimeiseen varsinaiseen ilmoittautumispäivään saakka.

Peruminen tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen mira@kainuunaalto.fi.

Jos ilmoittautuminen jätetään kokonaan perumatta, peritään koko maksu, vaikka henkilö ei osallistuisikaan koulutukseen.

Liikunta- ja kulttuuriseteleillä maksaminen

Aalto kansalaisopistossa voit maksaa myös työnantajan omaehtoiseen liikunta- ja kulttuuritoimintaan antamilla maksuvälineillä kuten Smartum seteli, TYKY-Kuntoseteli+ ja Virikeseteli®. Meillä voit maksaa myös Smartum saldo- ja Tyky-Online -verkkomaksuilla sekä ePassilla.

Kun haluat maksaa tykyseteleillä/-maksulla, ilmoittaudu kurssille normaalisti. Valitse kurssin maksutavaksi lasku. Laskun saatuasi tule käymään toimistollamme, niin hyvitämme tykysetelit/-maksut opintomaksustasi. Mahdollisen loppumaksun voit maksaa samassa yhteydessä pankkikortilla tai samalla laskulla – tykyseteli/-maksu hyvitettynä.

Kaiku-kortti ja Kajaanin kaupungin työttömille tarjoama opintoseteli

Aalto kansalaisopistossa voit hyödyntää Kaiku-korttia ja Kajaanin kaupungin työttömille tarjoama opintoseteliä.

Kaiku-kortti käy kursseille, jotka ovat toteutumassa, ja niissä on vielä vapaita paikkoja. Ota yhteyttä toimistollemme puh 040 1488 590 tai petra@kainuunaalto.fi. Kaiku-kortti paikkoja on rajoitetusti.

Työttömien opintoseteliä hyödyntäessäsi ilmoittaudu kurssille normaalisti. Laskun saatuasi tule käymään toimistollamme, niin hyvitämme setelit opintomaksustasi. Mahdollisen loppumaksun voit maksaa samassa yhteydessä pankkikortilla. Syksyllä 2018 järjestämme ilta-aikoja, jolloin voit hoitaa maksut toimistoajan ulkopuolella.

Tilastotiedot - Miksi tietoja kysytään?

Vapaan sivistystyön rahoituksen, ohjauksen, seurannan ja kehittämisen johdosta on tärkeää, että tietotarpeiden täyttämisestä huolehditaan säännöllisin väliajoin. Nyt kerättävällä tiedolla voidaan osaltaan parantaa toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Samalla tilastotiedot auttavat luomaan kokonaiskuvaa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja mahdollistavat eri koulutussektoreiden keskinäisen vertailun.

Vapaan sivistystyön valtionosuuksien ja -avustusten suuruus on vuositasolla noin 150–160 miljoonaa euroa, jonka vuoksi tarvitaan luotettavaa tilastotietoa opiskelijoiden koulutuksesta, työssäkäynnistä ja muista väestömuuttujista. Vapaan sivistystyön resursseja jakavien poliittisten päättäjien on tärkeä tietää, mihin voimavarat ohjautuvat. Siksi tarvitaan vuosittaisen oppilaitoskohtaisen määrätiedon ohella säännöllisin väliajoin tuotettua poikkileikkaustietoa.

Kuka tietoja käyttää?

Koulutusta koskevia tietoja käyttävät opetushallinnon edustajat koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Muita tietojen käyttäjiä ovat koulutuksen järjestäjät, alan järjestöt, tutkijat ja opiskelijat.

Vakuutukset

Aalto kansalaisopistolla ei ole kurssilaisille tapaturmavakuutusta.

Kurssin/opintojen maksaminen

Laskut lähetään yleensä sähköpostitse, joten tarkista ettei sähköpostilaatikkosi ole täynnä, eivätkä tärkeät viestit ole ohjautuneet roskapostilaatikkoon.