Aalto kansalaisopiston kurssitoiminta on päätetty keskeyttää toistaiseksi

Aalto kansalaisopiston kurssitoiminta on päätetty keskeyttää toistaiseksi

Suomen hallitus, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, sekä Kainuun SOTE ovat antaneet suosituksen, jonka mukaan ei-pakollisia kokoontumisia ja yleisötilaisuuksia on syytä rajoittaa koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Yleisen terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi, Aalto kansalaisopiston kurssitoiminta on päätetty keskeyttää toistaiseksi. Päätös astuu voimaan maanantaina 16.3.2020 ja on voimassa, kunnes poikkeustila on rauennut.

Kevätlukukauden 2020 toteutumatta olevat kurssikerrat pyritään toteuttamaan myöhemmin keväällä, kun epidemia on ohi. Jatkotoimista tiedotetaan Osaamiskeskus Kainuun Aallon kotisivuilla (www.kainuunaalto.fi), Kainuun Aallon FB-sivuilla (www.facebook.com/kainuunaalto) sekä asiakkaille lähetettävin sähköpostein. 

Lisätietoja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

Kainuun SOTE: https://sote.kainuu.fi/uutiset/viranomaisohjeet-koronavirus-covid-19-leviamisen-rajaamiseksi 

Aalto kansalaisopiston puolesta:

Mira Huotari