Geronet-hankkeen avulla koulutettuja digitutoreita ikääntyville

Geronet-hankkeen avulla koulutettuja digitutoreita ikääntyville

Kainuun kesäyliopisto on mukana GERONET – hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä valtakunnallisesti ikääntyvien digiosaamista vertaisohjauksen kautta. GERONET-hankkeen toimenpiteinä kootaan ikäihmisille digiopastusta ja vertaistukea tarjoavista toimijoista yhtenäinen verkosto, jossa tutorit tai tutoriksi haluavat voivat saada koulutusta toimintansa tueksi. Lisäksi hankkeessa pyritään tehostamaan tiedonkulkua ja ohjausosaamista toimijoiden ja organisaatioiden välillä sekä tuottamaan tietopankkia eri organisaatioissa toimivien vertaiskouluttajien käyttöön, jotta ikääntyville annettu koulutus on sisällöllisesti ja pedagogisesti perusteltua. Keskeistä on, ettei hankkeessa luoda uusia, aiempien toimintojen kanssa kilpailevia tai päällekkäisiä toimintoja, vaan GERONET-verkostot rakennetaan perehtyen paikkakunnalla jo olevaan tarjontaan ja täydentäen palveluja tarvittaessa. Hanketta koordinoi Jyväskylän kesäyliopisto.

Kainuun osalta hankkeessa on aloitettu paikallisten verkostojen kartoitus, sekä vertaisohjaajien eli tutoreiden rekrytoiminen. Ensimmäinen perehdytyskoulutus tutortoiminnasta kiinnostuneille järjestetään verkkovälitteisesti ma 8.4. klo 9-15 Osaamiskeskus Kainuun Aallon tiloissa. Koulutusta voi seurata myös Paltamossa Kainuun opiston tiloissa ja muihin Kainuun kuntiin koulutus voidaan viedä jälkeenpäin tallenteena. Ohjelmassa on tietoa GERONET-hankkeesta ja vertaisohjauksesta sekä esimerkiksi ikääntyvien oppimisesta ja tutoroinnin historiasta. Koulutuspäivään osallistuminen on maksutonta eikä se edellytä sitoutumista varsinaiseen tutortoimintaan. Toimintaan lähteville ei ole asetettu pohjavaatimuksia, joskin älylaitteiden käyttökokemuksista on hyötyä. Koulutuksiin voivat osallistua myös jo eri hankkeiden, yhdistysten tai muun toiminnan kautta digiopastusta tekevät henkilöt. GERONET-hankkeen aikana tutortoimintaan sitoutuneet saavat koulutusta vertaisohjauksen tueksi, ja ensimmäinen digisisältöihin pohjautuva koulutuskerta on huhtikuun lopussa.

Ilmoittaudu mukaan ma 8.4.2019 klo 9-15 järjestettävään perehdytyskoulutukseen osoitteessa http://bit.ly/geronetkajaani viimeistään 4.4.2019 mennessä.

Lisätietoja hankkeesta voi kysyä koulutussuunnittelija Peppiina Hakkaraiselta, 040 1488 590 tai peppiina@kainuunaalto.fi