KETO – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa

KETO – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa

Ketterä oppijuus tukee yksilön toimimista työyhteisön jäsenenä sekä antaa valmiuksia työnhakuun.

Yhdeksän kesäyliopiston yhteinen Keto-hanke – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa käynnistyy syksyllä. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeessa tavoitteena on valmentaa 900 suomalaisen ketterän oppijan taitoja.

Ketterän oppisen taitoja ovat mm. ajanhallinta, ajattelun taidot, luovuus, itsensä johtaminen, ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen, palvelumuotoilu, projektityöskentely, resilienssi, tiimityö, vuorovaikutus ja digitaidot. Niitä kehittämällä ihmisillä on mahdollisuus vastata kehittyvän työelämän tarpeisiin ja edistää omaa työllistymistään ja töiden jatkumista. Keto-hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät, työttömyysuhan alaiset (määräaikaisissa työsuhteissa olevat) ja työlliset, joilla on matala pohjakoulutus. 

Kainuun kesäyliopisto on mukana toteuttamassa hanketta Kainuun alueella ja tarjoaa ketterän oppijan koulutuspalveluita myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin. Tavoitteena on valmentaa 100 kainuulaisen taitoja työelämää varten. Hanketta koordinoi Snellman-kesäyliopisto.

Mitä valmennus tarjoaa osallistujalle?

Aluksi kartoitamme osallistujien henkilökohtaiset osaamistarpeet Ketterä oppija –testin avulla. Testi toteutetaan digitaalisesti ja tuloksen pohjalta saat oman opiskelu-/oppimissuunnitelman. Myös henkilökohtainen ohjausta ja neuvontaa on saatavilla.

Opiskelu ja oppiminen tapahtuu pääosin itsenäisesti verkossa digitaalisessa oppimisympäristössä. Lisäksi voit hyödyntää lähi- ja verkkovalmennuksia. Lisätietoa saat oman alueesi yhteyshenkilöltä, Pekka Vaaralalta. Oppimissisältöjen aiheet ovat ns. yleisiä työelämätaitoja ja digitaitoja, joita voi hyödyntää kaikki työikäiset työtehtävästä ja taustasta riippumatta.

Lisätietoja hankkeesta lisätään näille sivuille alkusyksystä, mutta jos kiinnostuit, voit olla jo nyt yhteydessä Kainuun Aallon väkeen. Ota yhteyttä kesäyliopiston koulutussuunnittelijaan Pekka Vaaralaan, p. 040 1488 592 tai pekka@kainuunaalto.fi tai opinto-ohjaajaan Mira Huotariin p. 040 1488 591 tai mira@kainuunaalto.fi