Lasten Tunnetaito-ohjaaja koulutus, 40 op

Lasten Tunnetaito-ohjaaja koulutus, 40 op

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista lapsille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM).

Keskeisessä osassa on opiskelijan sisäinen matka omaan tunnemaailmaan ja lapsuuteen sekä omien tunnetaitojen kehittäminen. Vain itseemme tutustumalla, omat haavat ja heikkoutemme kohtaamalla voimme kohdata lapsen ja nuoren ja ohjata häntä aidosti ja inhimillisesti tunnetaitoihin. Aito inhimillinen läsnäolo välittyy meistä läpi sanojen ja käyttämiemme menetelmien.

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

Tutustu koulutukseen tarkemmin osoitteessa: www.tunnejataida.fi

Katso video Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksesta, jossa opiskelijat kertovat, millaista opiskelu koulutuksessa on ja miten se on heitä hyödyttänyt.

Opinto-opas ja ilmoittautuminen 

Kouluttajat

Koulutuksen lähiosioiden kouluttajana toimii Lasten Tunnetaito-ohjaajakouluttaja ja NLP Associated Trainer Titta Karanta ja koulutuksen kehittäjänä ja johtajana sekä osion 6. kouluttajana Anne-Mari Jääskinen.

Vierailevat kouluttajat:
Sanna Tuovinen (Satuhieronta, lähiosio),
Leena Ylimäki (Draaman käyttö, verkkokurssi ja lähiosio) ja
Karita Palomäki (EFT, verkkokurssin välityksellä).