Oikeustieteet – erikoistu juridiikan osaajaksi

Oikeustieteet – erikoistu juridiikan osaajaksi

Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa laajasti oikeustieteiden opintoja aikuisopiskelijoille. Oikeustieteiden opetusta on kehitetty työelämän tarpeista lähtien. Opinnot suuntautuvat oppiaineittain osaamisalueille, erityisesti julkishallintoon, joilla erikoistuneista juridiikan asiantuntijoista on kysyntää. Tällaisia aloja ovat mm. oikeus-, sosiaali-, työ-, vero-, ympäristö- sekä kunnallishallinto. Opiskelu tarjoaa mahdollisuuden saada uusinta tietoa, jota voi hyödyntää oikeudellista osaamista edellyttävissä työtehtävissä. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Kohderyhmä

Opinnot ovat tarkoitettu kaikille oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää oikeudellista osaamista juridista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Moni avoimen yliopiston oikeustieteiden opiskelijoista opiskelee tutkintotavoitteisesti, mutta myös ammatillisena täydennyskoulutuksena yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka opiskelevat tutkintotavoitteisesti. Opintokokonaisuus kuuluu sekä HTK- että ON-tutkintoja suorittavien ensimmäisen vuosikurssin opetusohjelmaan.

Yleisten oikeusjärjestysopintojen esittely

HTM Pekka Vaarala / Kainuun kesäyliopiston tutor kertoo miksi opiskella yleisiä oikeusjärjestysopintoja (tallenteen kesto 15 min)

http://skyot.adobeconnect.com/pke6suwubuyn/

 

Voit tutustua oikeustieteiden opiskeluun myös suorittamalla alkuun Oikeustieteen perusteet 1 op -opintojakson. Opintojakson lähiopetus kahtena iltana Kainuun kesäyliopistossa 16.-17.9.2019.

Jos innostut opintojakson suoritettuasi ilmoittautumaan Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op -opintoihin, hyvitetään opintojakson hinta kokonaisuuden hinnasta!

Oikeustieteen perusteet 1 opviim. ilm. 1.9. >>