Opiskelutaitoillat lv. 2019-2020

Opiskelutaitoillat lv. 2019-2020

Lataa tulostettava esite OPISKELUTAIDOT

Oppiminen ei ole vain tiedon lisääntymistä, vaan opiskeltavien asioiden liittämistä aikaisempiin tietoihin: oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa. Opiskelu on käytännössä lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista, keskustelemista, tiedon hakemista ja oppimaan oppimista. Opiskelija voi itse vaikuttaa siihen, miten oppii ja ymmärtää asioita. Omia oppimistaitoja voi kehittää joko itsenäisesti tai vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ohjaajilta, opettajilta ja toisilta opiskelijoilta saatu palaute auttaa arvioimaan omaa oppijana kehittymistä ja onnistuneet oppimiskokemukset tuovat luottamusta omaan osaamiseen. Vuorovaikutus tekee mahdolliseksi omien käsitysten ja ideoiden testaamisen ja avartaa maailmankuvaa sekä tukee opiskelua.

Lisää vinkkejä opiskeluun www.opiskelutaidot.fi

 

Ilmoittautuminen verkkovälitteisiin, reaaliaikaisiin opiskelutaitoiltoihin TÄSTÄ >>>

 

Opiskelutaito-webinaarien aikataulu

 

SYKSY 2019

Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö. KM Satu Vuoksenranta, Helsingin yliopisto. To 12.9.2019 klo 17.30-18.30.

 • Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pätee erittäin hyvin opiskelussa.

Tieteellisten tekstien lukeminen. FM Tuula Rantala, Helsingin yliopisto. Ke 18.9.2019 klo 17.30 – 18.30.

 • Miten tieteellinen teksti poikkeaa muista teksteistä? Miten tutkimustuloksia kannattaa lukea? Miten tieteellisten tekstien lukutaitoa voi kehittää?

Verkko-opiskelun abc – miten verkossa opiskellaan? Ti 24.9.2019 klo 17.30-18.30 erikoissuunnittelija Minna Rokkila, Karelia-amk

 • Mihin on hyvä kiinnittää huomiota kun opiskelu tapahtuu verkossa?

Tenttiin valmistautuminen ja tenttivastaustekniikka. Yliopistonlehtori Tiina Tuijula, Turun yliopisto. Ke 16.10.2019 klo 17.30-18.30.

 • Mieti etukäteen esimerkki omasta hyvästä tenttiin valmistautumistavasta, jonka voisit jakaa muille!

Miten oppimista arvioidaan? Yliopistonopettaja Annamaija Oksanen ja Erika Puro Jyväskylän yliopisto. To 30.10.2019 klo 17.30-18.30

 • Mihin asioihin opettajat kiinnittävät arvioinnissa huomiota? Miten opiskelijan kannattaa huomioida erilaiset arviointimenetelmät opiskelussaan?

Tieteellisen tekstin ja esseen kirjoittaminen. KM, opinto-ohjaaja Leila Saramäki, Itä-Suomen yliopisto. To 7.11.2019 klo 17.30-18.30.

 • Esseen tai oppimistehtävän kirjottaminen edessä? Mitä on huomioitava tieteellisen tekstin kirjoittamisessa? Miten tieteellinen teksti eroaa esim. kaunokirjallisuudesta? Millainen on kirjoittamisen prosessi?

Englanninkielisen tekstin lukeminen – How to survive with English literature? Ti 19.11.2019 klo 17.30-18.30 University Teacher Bridget Palmer, Turun yliopisto

 • Miten englanninkieliseen materiaaliin kannattaa perehtyä? Kerro padletissa minkä englanninkielisen kirjan lukeminen on Sinulle tällä hetkellä ajankohtaista? Kirjoista muutamia valitaan yhteiseen tarkasteluun.

Tiedonhaku – kun google ei riitä: Miten löydän korkeakouluopinnoissa tarvittavat tiedonlähteet? Informaatikko Maarit Putous, Itä-Suomen yliopisto. Ti 10.12.2019 klo 17.30-18.30.

 • Tiedonhakutaitoja tarvitaan mm. tieteellisessä kirjoittamisessa.

 

KEVÄT 2020

Tietoisuustaidot ja itsemyötätunto opiskelun edistäjänä/opiskelijan työkaluina. Ke 22.1.2020 klo 17.30-18.30 yliopistonlehtori KT Saara Repo, Helsingin yliopisto.

 • Tietoisuustaitojen ja itsemyötätunnon harjoittamisen avulla voit parantaa opiskelussa tarvittavaa keskittymiskykyä ja sinnikkyyttä.

Läsnä verkossa – kuinka luon myönteistä vuorovaikutusta verkkokurssilla? Ti 4.2.2020 klo 17.30-18.30 yliopisto-opettajat Heli Tyrväinen, Sanna Uotinen ja Leena Valkonen, Jyväskylän yliopisto.

 • Millä taidoilla, työkaluilla ja ennen kaikkea asenteella syntyy oppimista verkossa?

Miten tulla toimeen esiintymisjännityksen kanssa? (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

 • Jännittääkö esityksen pitäminen, pitchaus tai ryhmässä työskentely? Se on ihan ok ja harjoittelulla pääset eteenpäin.

Opiskelun esteettömyys ja oppimisvaikeudet. (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

 • Opiskelua hankaloittavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset esteet. Esteetön opiskelu on erityisesti avoimen yliopiston asia.

 

Ilmoittautuminen kainuunaalto.fi > koulutukset > verkkokurssit > opintojen tueksi

 

 

OPPIMINEN ON mm.

– LUKEMISTA

– KIRJOITTAMISTA

– KUUNTELEMISTA

– KESKUSTELEMISTA; kasvokkain ja verkossa

– TIEDON HAKEMISTA JA TIEDON YMMÄRTÄMISTÄ

– OPISKELTAVIEN ASIOIDEN LIITTÄMISTÄ JO OLEMASSA OLEVAAN TIEDOON

Opiskelijana voit itse vaikuttaa siihen, miten opit ja ymmärrät asioita. Omia oppimistaitoja voi myös kehittää!

Opiskelutaitoilloista saat monipuolisesti valmiuksia jatko-opintoihin. Aloita valmistautuminen tulevaisuuteen jo nyt ja ilmoittaudu mukaan niihin iltoihin, joista juuri sinä hyödyt eniten!