Turun avoimen yliopiston opintotarjonta Kainuun Aallolla

Turun avoimen yliopiston opintotarjonta Kainuun Aallolla

Hyviä uutisia! – Nimittäin Turun yliopiston kautta suoritettavien avoimen yliopisto-opintojen opintomaksua ei peritä työttömiltä ja lomautetuilta 31.12.2020 asti. Tämä siis tarkoittaa sitä, että opintokokonaisuuksista tai yksittäisistä opintojaksoista maksettava summa pienenee, kun jäljelle jää vain Kainuun kesäyliopiston perimä opintomaksu.

Nyt siis etenkin työttömäksi jääneiden ja lomautettujen kannattaa käyttää tämä hyödykseen ja ilmoittautua mukaan syksyn opintoihin!

Poikkeus koskee seuraavia opintoja:

AIKUISKASVATUSTIEDE – perusopinnot 25 op (-250)

ERITYISPEDAGOGIIKKA – aineopinnot 35 op (-350)

ERITYISPEDAGOGIIKKA – perusopinnot 25 op  (-250)

KASVATUSTIEDE – aineopinnot 35 op  (-350)

KASVATUSTIEDE – perusopinnot 25 op  (-250)

ja yksittäiset jaksot:

Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op (-75)

Kemian peruskurssi I 5 op (- 75)

Psyykkiset traumat 3 op (-45)

Alennus koskee työttömiä ja lomautettuja opiskelijoita / syyskaudella 2020 ilmoittautuneita.

Ilmoittautumiset kotisivujen kautta ja lisätietoja kenttään maininta työttömyydestä / lomautuksesta.

 

Ohessa vielä tarkempi tiedote asiasta:

”Poikkeustilanteen vuoksi on tosiaan työttömille ja lomautetuille tarjolla maksuttomia opintoja. Turun yliopiston opintomaksuja ei peritä yhteistyöoppilaitosten (ml. kesäyliopistot) työttömiltä tai lomautetuilta opiskelijoilta 31.12.2020 asti.  Muita palvelumaksuja meillä ei ole yhteistyöoppilaitosten suuntaan.

Maksuttomuus on yksilöllinen työttömille ja lomautetuille annettu maksuvapautus. Se myönnetään sekä kokonaisuuksiin että yksittäisiin jaksoihin. Yliopiston perimä opintomaksu kyseisestä opintokokonaisuudesta on 250 €, työttömiltä ja lomautetuilta 0 €.

Maksuttomuus koskee sekä Turun yliopiston itse järjestämiä opintoja että yhteistyöoppilaitosten järjestämiä opintoja, joissa ilmoittautumisaika on 15.6 – 31.12.2020. Opinnoista ei laskuteta avoimen yliopiston opintomaksua, mutta yhteistyöoppilaitokset voivat laskuttaa omat maksunsa.”