Tutoroinnilla tukea omaehtoiseen opiskeluun

Tutoroinnilla tukea omaehtoiseen opiskeluun

Osaamiskeskus Kainuun Aalto / Kainuun kesäyliopisto tuo monipuolisen opintotarjonnan Kainuuseen käsittäen niin avoimen yliopiston opintoja, avoimen AMK:n opintoja sekäammatillisen lisäkoulutuksen opintoja. Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti joustavina monimuoto-opintoina työn tai muun päätoimen ohessa. Opiskelun omaehtoisuus, itsenäinen ote sekä verkko-opiskelutaidot ovat osa opiskelijan arkea. Opiskelijana voi olla lähes kuka tahansa: nuori korkea-asteen opintoihin tutustuva, työssäkäyvä ammatillista lisäosaamista kartuttava tai tutkintoon ja uuteen uraan tähtäävä. Opiskelijaryhmän monimuotoisuus tekeekin opiskelusta antoisaa!

Opiskelijaryhmän lähiohjaajana toimii paikallinen tutor. Tutor ohjaa opiskelutaidoissa, syventää opiskeltavien aiheiden sisältöjä sekä ryhmäyttää opiskelijoita. Tutorointi myös madaltaa uusien opiskelijoiden kynnystä astua opiskelun maailmaan.

Lukuvuoden 2020-21 opintotarjontaa suunnitellaan parhaillaan ja uusia tutoreita etsitään. Tutoriksi soveltuu oman alansa ammattilainen, jolla riittää innostusta jakaa kokemuksiaan myös muille. Tutor ei varsinaisesti opeta alaa, koska sen tekee opinnoista vastaavat korkeakoulut, mutta tutor tuntee alansa haasteet ja ominaispiirteet sekä osaa sijoittaa opintojen sisällön työelämään. Tutorilla  on kompetenssia keskustella aiheeseen liittyvistä erityiskysymyksistä ja johtaa opiskelijoiden keskustelua tutor-tapaamisissa siten, että keskustelu tukee oppimista ja opintojen sijoittumista kontekstiinsa. Tutor saa ohjaustyöstään palkkaa, mutta myös paljon muuta. Toiminnassa tapaat uusia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet samoista asioista kuin sinäkin. Keskustelut opiskelijoiden kanssa antavat uusia näkökulmia myös tutorille!

Olisitko sinä kaipaamamme lisä tutor-tiimiimme? Tutoreita tarvitaan mm. varhaiskasvatuksen, historian ja elämänkatsomustiedon, psykologian sekä terveystiedon opintoihin.

Kiinnostuitko? Tule kuulemaan lisää tutor-toiminnastamme verkkovälitteiseen infotilaisuuteen 3.4.2020 klo 17 alkaen. Kirjaudu vieraana osoitteeseenhttps://skyot.adobeconnect.com/kainuu

Ilmoittautuminen infotilaisuuteen ei sido mihinkään!