Webinaarisarja: Iäkkäiden liikkuminen – Haaste vai mahdollisuus?

Webinaarisarja: Iäkkäiden liikkuminen – Haaste vai mahdollisuus?

Iäkkäitä kehotetaan liikkumaan, sillä hyvä liikkumiskyky mahdollistaa itsenäisen ja laadukkaan elämän. Liikunnalla voidaan myös ehkäistä monia sairauksia ja ylläpitää tomintakykyä, muistitoimintoja ja mielenvirkeyttä. Harva ikäihminen kuitenkaan liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Webinaarisarjassa alan asiantuntijat pohtivat iäkkäiden liikkumisen mahdollisuuksia ja haasteita monesta eri näkökulmasta.

Sarjan verkkoluennot soveltuvat erityisesti iäkkäiden parissa työskenteleville, mm. sote- ja liikunta-alan ammattilaisille sekä kolmannen sektorin vapaaehtoistoimijoille. Kuulolle ovat tervetulleita myös kaikki aiheista kiinnostuneet.

 

To 21.3. klo 14-15
Minkä verran ja miten iäkkäät liikkuvat? 

Luennoitsija Harri Sievänen, tutkimusjohtaja, dosentti, UKK-instituutti

Ma 1.4. klo 14-15
Luontoliikunnan mahdollisuudet käyttöön.

Luennoitsija Erja Rappe, vanhempi tutkija, dosentti, ikäinstituutti

To 11.4. klo 14-15
Miksi liikunta on iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisyn keskiössä?

Luennoitsija Saija Karinranta, erikoistutkija, UKK-instituutti

Ke 24.4. klo 14-15
Miten asuinympäristö tukee iäkkään ihmisen liikkumista? 

Luennoitsija Merja Rantakokko, TtT, gerontologian dosentti, fysioterapeutti. Johtava tutkija, monialainen kuntoutus, Jyväskylän AMK.

To 9.5. klo 14-15
Passivoiko kotihoito iäkkäitä? 

Luennoitsija Satu Havulinna, TtT, kehittämispäällikkö. Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö, THL.

 

Luennot järjestetään Osaamiskeskus Kainuun Aallon tiloissa
Linnankatu 6 B 4. krs. 87100 Kajaani. 

 VAPAA PÄÄSY, ei ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa!