Yhteistyön voima kannattaa huomioida yliopistouudistuksissa

Yhteistyön voima kannattaa huomioida yliopistouudistuksissa

Viime aikoina on noussut huoli ylioppilaiden pääsystä jatkokoulutukseen korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuessa. Pelätään, että ainoastaan menestyneimmille avautuu opiskelupaikka ja yhä useampi jäisi ilman. Uudistusten tavoitteena on mm. aikaistaa opintojen aloitusta, ja kehitteillä onkin todistusvalinnan sekä pääsykokeiden rinnalle erilaisia reittejä yliopisto-opintoihin. Yksi niistä ovat avoimet yliopisto-opinnot eli entistä laajempi ns. avoimen väylä, jossa opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa tai yhteistyöoppilaitoksessa suoritettujen opintojen perusteella.

 

Ympäri Suomen ja myös ympäri vuoden toimivissa kesäyliopistoissa on jo vuosikymmeniä tarjottu avoimia yliopistollisia opintoja osana ydintoimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on määrittänyt sen kesäyliopistojen tärkeimmäksi tehtäväksi. Yhteistyö avointen yliopistojen kanssa toimii erinomaisesti ja kesäyliopistoilla on valmiudet laajentaa toimintaa ja opetustarjontaa sekä tarjota ratkaisuja uudistuksissa ilmeneviin haasteisiin.

 

Maakunnissa toimivat kesäyliopistot tehostavat alueellisesti avoimen yliopiston opetustarjontaa tuoden opintojaksoja myös alueille, joissa niitä ei muuten olisi tarjolla. Lisäksi kesäyliopistot toimivat täysillä ympäri vuoden ja voivat tarjota avoimia opintoja joustavasti eri elämäntilanteissa oleville juuri silloin, kun heidän on siihen mahdollista osallistua. Kainuussa kesäyliopistotoimintaa toteuttaa Kainuun kesäyliopisto, www.kainuunaalto.fi.

 

Kesäyliopistojen osuus vuosittaisessa avoimen opetustarjonnassa on merkittävä ja sitä on mahdollisuus vielä kehittää.  Vuonna 2017 kesäyliopistot järjestivät yhteensä 11 eri yliopiston ja korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaan opetusta 433 oppiaineessa, joista kertyi opintopistesuorituksia kaikkiaan 57 000. Oppiainetarjonnan määrä vastaa lähes yhtä yliopistoa maassamme.

 

Kesäyliopistojen kautta ympärivuotisesti suoritettavat avoimet yliopistolliset opinnot mahdollistavat myös nopeamman valmistumisen ja työelämään siirtymisen. Työn murroksen haasteissa voi omaa osaamistaan täydentää yliopistoissa kehitteillä olevan elinikäisen oppimisen reitillä. Kesäyliopistoilla on pitkä kokemus korkeakoulutettujen osaajien täydennyskouluttajana ja jatkuvan oppimisen edistäjänä.

 

Kesäyliopistoilla on asiantuntemusta ja kokemusta, valmiit prosessit sekä verkostot osallistua avoimen väyläuudistuksiin yhteistyössä avoimien yliopistojen kanssa.

 

Tuula Aamurusko

varapuheenjohtaja

Suomen kesäyliopistot